LUOMISPUU kasvaa maasta ja maaseudun yhteisöistä!

Luomispuun juuret ovat syvällä maaseutukylien kylätoiminnassa ja elinvoimaisuuden rakentamisessa. Luomispuu elää kylien arjessa ja luo ympärilleen hedelmällistä maaperää yhteisöllisyyden kasvulle, elinkeinojen kehittämiselle ja uusien yhteistyökumppanuuksien syntymiselle.

LUOMISPUU kypsyttää paikallisuuden iduista kumppanuuden kukkaloistoa!

Luomispuu kasvaa kyläläisten mukana. Sen juurena on yhteisöllisyyden voima, runkona yksittäiset teot yhteisen hyvän puolesta, oksistona mahdollisuuksien jalostaminen tapahtumiksi, projekteiksi ja uusiksi toimintaohjelmiksi, sekä lehtinä yhteisten tekojen kautta oppivat ihmiset ja yhteisöt kylällä tarvittavien palvelujen tilaajina ja tuottajina. Luomispuun suojassa kyläläisten on hyvä tarkastella kylän nykytilaa ja tulevaisuusnäkymiä, kouluttautua, hyödyntää tuoretta ja kyläkohtaisesti laadittua taustatietoa tavoitteiden asettamisen ja suunnitelmien laatimisen tueksi, sekä viimeistellä hyväksi havaitut käytännöt kyläläisten tarpeisiin vastaaviksi tuotteiksi ja palveluiksi.

Tiivistäen, Luomispuu tarjoaa kyläläisille työkaluja tulevaan!

LUOMISPUU tuottaa satoa tulevaisuuden näkijöille ja tekijöille!

Tulevaisuus on maaseudulla ja kylillä omissa käsissämme! Luomispuussa muutoksesta tehdään mahdollisuus, projekteista renkejä, strategioista karttoja, verkostoista kumppanuuksia ja yhdessä tekemisestä maailmoja mullistava oppimiskokemus.

Lue lisää blogistani >>


Luomispuu
Harri-Pekka Luomi
harri-pekka.luomi@luomispuu.fi
Puh. 040 583 6986
Pielavesi

Luomispuu facebook    Luomispuu Instagram    Luomispuu LinkedIn